Coachingtraject

Intake

Coaching intake

 

Het intakegesprek start aan de hand van je ingevulde intakeformulier. We gaan in gesprek over wat je aangegeven hebt over jezelf, je doelen&verwachtingen, maar ook waar je nog over twijfelt. Doel van de intake is het opstellen van een coachingsovereenkomst.

Intakeformulier > coachingsovereenkomst

Omdat het een overeenkomst is tussen jou en mij, is het belangrijk deze samen op te stellen en er samen achter te staan. Een deel is al 'voorgedrukt', zoals tarieven en algemene voorwaarden. Dat lopen we in de intake natuurlijk allemaal nog eens door.

 

Maar het andere (belangrijke!) deel wordt pas bepaald tijdens het intakegesprek. Enkele voorbeelden: 

  • Wat zijn de doelen waar aan gewerkt gaat worden? Deze kunnen gedurende het traject nog wijzigen, maar zijn belangrijk om aan de start helder te hebben.   
  • Welke werkwijzen worden ingezet bij de coaching? Wat wordt door jou en mij als wel- of niet helpend gezien en welke afspraken worden hierover gemaakt? 
  • Welke verwachtingen heb jij van een coach, en andersom? Bij wie liggen welke verantwoordelijkheden? Denk aan inhoudelijke verwachtingen over methoden, maar ook praktische zaken als het maken van afspraken. 

De een heeft al heel duidelijk hoe het traject vormgegeven moet worden, in dat geval is het enkel een kwestie van afstemmen op elkaar. De ander heeft nog veel onduidelijkheden en vragen. Dat is niet erg, ook daar is coaching voor!

 

Soms is het zinvol om langer dan één gesprek voor de intake te nemen. Pas als we ons allebei in de overeenkomst kunnen vinden, wordt deze ondertekend en plannen we de eerste coachingsbijeenkomst. 

 

Coachingtraject